Bảng Giá Tiktok

Gói A

Video Lồng Tiếng
VND 7.500.000 Monthly
 • Tuỳ Chọn
 • Kịch bản
 • Dựng Phim
 • 1 Diễn Viên Lồng Tiếng

Gói B

Video quay phim
VND 10.000.000 Monthly
 • 15 video tiktok
 • Kịch bản
 • Quay phim
 • Dựng Phim
 • 1 Diễn Viên

Gói Tiết Kiệm

Video quay phim
VND 15.000.000 Monthly
 • 30 video tiktok
 • Kịch bản
 • Quay phim, dựng phim
 • Studio
 • 2 Diễn viên
Popular

Video quay dựng

Video review

Video Lồng Tiếng

youtube
zalo