Bảng Giá Dịch Vụ Shopee

Buff Đơn 1

Tăng đơn ảo Shopee
VND 1.000.000 Monthly
 • 10 sản phẩm
 • 250-300 lượt bán
 • 15-20 đánh giá
 • 1 Diễn Viên Lồng Tiếng

Buff Đơn 2

Tăng đơn ảo Shopee
VND 2.000.000 Monthly
 • 15 sản phẩm
 • 450-500 lượt bán
 • 25-30 lượt đánh giá

Gói Tiết Kiệm

Hỗ trợ A-Z
VND 3.000.000 Monthly
 • Đăng sản phẩm
 • Buff đơn 1
 • 2000 follow & like
 • Chạy quảng cáo
 • Flashsale
Popular

Shop Yêu Thích

Lên Shop Yêu Thích Chiếm Top
VND 10.000.000 Monthly
 • Tăng lượt mua
 • Tăng Uy tín
 • Tăng thứ hạng

Shopee Mall

Lên Shopee Mall tăng uy tín
VND 30.000.000 Monthly
 • Chạy quảng cáo shop
 • Tăng uy tín
 • Bảo vệ thương hiệu
youtube
zalo